top of page

רעיון למיזם חדש - ההתחלה

Cute Girl

לשימושכם מודל לסיוע
בהגדרה הראשונית של הרעיון למיזם

היעזרו בהסברים למונחים, בהדרכות, בהנחיה אישית ובצ'אט באתר

פגישת הנחייה אישית לסיוע בהגדרת הרעיון למיזם החדש
הסתייעו בהדרכה ללימוד הגדרת
והערכת הרעיון
היעזרו במאמרים
והסברים למונחים
bottom of page