top of page

אודות

תרמיקס הוקם כפורטל יזמות על ידי אביעד לוי ב- 2005 מתוך החזון לשמש מרכז של מידע, ידע וכלים בתחום היזמות. במהלך הזמן גדלה חשיפתו של האתר ומאות יזמים ישראלים ביקרו בו בכל חודש. 

בשנת 2007, במקביל לאתר, הוקם "תרמיקס מרכז יזמות" ששימש כבית ליזמים ונערכו בו פעילויות רבות ומגוונות כולל סדנאות והדרכות, מפגשים עם יזמים מצליחים, מסלולי ליווי ליזמים להקמת מיזמים, מפגשי שולחן עגול של יזמים ועוד.

במרוצת הזמן, בהתאם לשינויים בצרכים בשוק ושינויים ביכולות שלנו בתרמיקס, התווספה למרכז היזמות פעילות משמעותית של השכרת חדרי ישיבות ומשרדים לפי שעות.

לאחרונה, לאחר שנים רבות של עשייה מגוונת בתחום היזמות וסיוע ליזמים, החלטנו לרענן ולמקד את האתר, כדי שישתלב בצורה טובה בסביבה המאד מתפתחת של יזמות (סביבה בה אנו פעילים כבר כעשרים שנה...).
 
אתר תרמיקס יזמות החדש משמש כמקור לכלים, ידע ועזרה ליזמים הנמצאים בתהליכי הקמת מיזמים ותוכנית עסקית. האתר בנוי לפי השלבים אותם עוברים היזמים כאשר הם מפתחים רעיון למיזם חדש. בכל שלב יש לתכנן ולבצע ואז לעבור מוכנים לשלב הבא. 

הידע והכלים הנמצאים באתר מאורגנים ומסודרים לפי השלבים ומיועדים לשימוש עצמי ועצמאי של היזמים. בכל עת ניתן להיעזר בנו בעת התהליך על מנת לקבל חוות דעת והכוונה על התהליך.
 
 בהצלחה לכולנו
החזון שלנו בתרמיקס הוא
לתת ערך לכל יזם בישראל
 
המשימה שלנו היא
לעזור ליזמים להקים מיזמים מצליחים
באמצעות ידע, כלים ומידע
בתכנון ופיתוח עסקי
bottom of page