top of page

בניית מפת הדרכים להקמת המיזם

Scavenger Hunt Map

לשימושכם תבנית לבניית

מפת הדרכים להקמת המיזם

היעזרו בהסברים למונחים, בהדרכות, בהנחיה אישית ובצ'אט באתר

פגישת הנחייה אישית לסיוע בבניית מפת הדרכים להקמת המיזם
שלישית בסדרת הדרכות ביצועיות לאורך שלבי הקמת המיזם 
מאמרים
והסברים
למונחים
bottom of page