top of page

מודל להגדרת רעיון למיזם חדש  

לפניכם מודל המסייע להגדרה ראשונית של הרעיון למיזם החדש. המודל בנוי בגיליון אלקטרוני, מבוסס על "מפת גנום העסק" של תרמיקס ואינו תחליף לייעוץ עסקי אישי. השימוש במודל, כולל כל המשמעויות הנגזרות מכך, הוא באחריות היזמים בלבד. 

יש למלא את הרובריקות המופיעות במודל על פי מידע מהימן ככל הניתן. לאחר סיום ניתן לעבור לשלב הבא - היתכנות עסקית
מודל להגדרת רעיון למיזם חדש - תמונה_edit
bottom of page