גיוס הון

המטרה בשלב זה היא תכנון וגיוס הון ומשאבים להקמת המיזם
תכננו והכינו את תהליך גיוס ההון למיזם. היעזרו כאן בכלים השונים לסיוע בהכנה ובביצוע של תהליך גיוס ההון. מיזמים המוכנים לגיוס הון ראשוני, יוכלו להיכנס לרשימת המיזמים המומלצת שלנו למשקיעים - כאן
ליווי והנחייה אישית בתהליך ההכנה לגיוס הון 
הדרכה ביצועית לשיפור ההבנה וההכנה בתהליך גיוס ההון.
להדרכת
גיוס הון
מאמרים
והסברים למונחים