הנחייה עסקית אישית להקמת המיזם

הנחייה להגדרת הרעיון למיזם

על מה מדובר
אנו נעזור ליזמים לסדר ולהגדיר את הרעיון למיזם החדש, על 4 מרכיביו הבסיסיים, ונשתמש בשאלון להגדרה ראשונית של מיזם חדש.
התהליך
1 פגישה בת 1 שעה לפחות - בה נדון וננתח את הרעיון למיזם העסקי
מחיר 
הפגישה היא ללא עלות, אך מחייבת שיחה הבנה והבהרה מקדימה.

הנחייה להיתכנות עסקית למיזם

על מה מדובר
לאחר שהגדרנו את הרעיון העסקי על מרכיביו הבסיסיים, יש להעריך את ההיתכנות העסקית של המיזם ולשפרה. אנו נעזור ליזמים לבצע את בדיקת ההיתכנות העסקית למיזם ולשפר אותה. לשם כך ניעזר במודל תרמיקס להיתכנות עסקית
התהליך
1 פגישה בת 1 שעה לפחות - בה נעבור על כל מרכיבי המיזם, נעריך את עצמתם, נגיע למסקנות לגבי ההיתכנות של המיזם ומה נדרש בכדי לשפר ולחזק את ההיתכנות העסקית.
מחיר 
המחיר לשלב זה, עבור פגישת ההנחייה - 300 שח ועוד מעמ
 

הנחייה למפת דרכים למיזם

על מה מדובר
לאחר שהגענו להיתכנות עסקית חיובית למיזם, צריך להגדיר את השלבים בדרך להקמת ומימוש המיזם, על פי ארבעת מרכיביו הבסיסיים. אנו נעזור להגדיר את השלבים ולמפות את הדרך להקמת המיזם ולשם כך ניעזר במודל שפיתחנו בתרמיקס לבניית מפת הדרכים להקמת המיזם
התהליך
1 פגישה בת 1 שעה (לפחות) בה נבנה את מפת הדרכים להקמת המיזם.
מחיר 
המחיר לשלב זה, עבור פגישת ההנחייה הוא - 300 שח ועוד מעמ
 

הנחייה להכנת התוכנית העסקית

על מה מדובר
לאחר שהגדרנו את הרעיון, הגענו להיתכנות עסקית ובנינו מפת דרכים מתאימה להקמת המיזם, אנו מוכנים לבנות את התוכנית העסקית. אנו נעזור בהכנת התוכנית העסקית, לפי השלבים האופייניים - הגדרת החזון והמשימה של העסק, ניתוח הענף והשוק, הגדרת המודל העסקי ואסטרטגיית הכניסה לשוק, הגדרת האסטרטגיות הפונקציונליות, תכנון ותוכנית פיננסית ולבסוף כתיבת התוכנית ועריכתה.
בכל פגישה אנו נעבוד עם היזמים על השלב הרלבנטי בתוכנית.
בין הפגישות, יעבדו היזמים על איסוף מידע, עיבודו ועריכתו במסמך.
בסיום התהליך אנו ניתן ליזמים משוב והערות לתוכנית, עד לגרסה הסופית.
התהליך
8 פגישות בת 2 שעות כל אחת. במשך כחודשיים ימים.
תתקיימנה ביום ושעה קבועים בכל שבוע (למעט חריגים).
אחת מהפגישות הנל תיועד למעבר על המסמך הסופי ומתן משוב והערות.
מחיר 
המחיר להנחייה בשלב הכנת התוכנית העסקית - 4,800 שח ועוד מעמ
 

הנחייה לגיוס הון ראשוני למיזם

על מה מדובר
לאחר שהכנו תוכנית עסקית רחבה, עקבית ומהימנה, אנו מוכנים לגיוס הון ראשוני למיזם. אנו נעזור בהכנת ותכנון תהליך גיוס ההון הראשוני. נעזור להכין את "הערכה למשקיע" - תמצית מנהלים, מכתב פנייה, מצגת משקיעים ופיץ'). נתכנן את תהליך גיוס ההון - נגדיר משקיעים פוטנציאליים ודרכי ההגעה והפנייה אליהם.
התהליך
4 פגישות בת 2 שעות כל אחת. במשך כחודש ימים.
תתקיימנה ביום ושעה קבועים בכל שבוע (למעט חריגים).
מחיר 
המחיר להנחייה בשלב הכנת גיוס ההון - 2,400 שח ועוד מעמ