top of page

תבנית למפת דרכים למיזם חדש  

לשימושכם תבנית לבניית מפת דרכים להקמת ופיתוח המיזם. התבנית כוללת את מגוון הפעילויות לביצוע על פי שלבי התקדמות. 
 
התבנית פותחה על בסיס "מפת גנום העסק" של תרמיקס, ואינה תחליף לייעוץ עסקי אישי. השימוש בה, כולל כל המשמעויות הנגזרות מכך, הוא באחריות היזמים בלבד. 
לאחר בניית מפת הדרכים צריך להעמיק ולבסס את ההיתכנות והתכנון העסקי (מפת הדרכים) בשלב הבא - תוכנית עסקית.
תרמיקס - מפת דרכים - 12_edited.jpg
bottom of page