top of page

לפעול כמו יזמים

אפשר להזמין
הדרכת תוכנית עסקית

לחברה או לארגון שלכם

סדנה ביצועית - "תוכנית עסקית"

יזמים, מנהלים, בעלי עסקים
הכירו וחדדו את יכולותיכם בניתוח ותכנון עסקי; קבלו ידע, כלים מעשיים והנחייה עסקית מקצועית, ממנחים מובילים באסטרטגיה ותוכניות עסקיות; והכינו תוכנית עסקית להקמת המיזם או להתפתחות העסק. (כתוב בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד)
על מה מדובר
רקע - התוכנית העסקית (Business Plan) על הפורמטים השונים שלה, מציגה "איך ייראה העסק בעתיד ואיך נגיע לכך". משמשת ככלי תכנוני וניהולי בעל חשיבות עליונה, הן בתהליכי יזמות והקמת עסקים חדשים והן בתהליכי התפתחות וצמיחה של עסקים קיימים. במסגרת הסדנה - יקבלו המשתתפים חידוד, הבנה והעמקה בתכנון עסקי, ירכשו ידע וכלים להכנת תוכנית עסקית ויכינו בפועל את התוכנית העסקית למיזם או לעסק. 
על מה מדובר
מתכונת הסדנה
מתכונת הסדנה
הסדנה בנויה על פי תהליך תוכנית עסקית, שכולל את השלבים האופייניים הבאים - הגדרת הרעיון העסקי והחזון העסקי, ניתוח הענף והשוק (כולל ניתוח SWOT), הגדרת אסטרטגיית הכניסה לשוק (GTM), אסטרטגיות פונקציונליות, תכנון ותוכנית פיננסית ולבסוף דגשים וטיפים לכתיבה ועריכה נכונה של התוכנית העסקית המלאה.
 
בחלק הראשון של כל מפגש מתקיימת הדרכה לפרק המתאים בתוכנית העסקית.
בחלק השני של כל מפגש מבוצעת פגישת הנחייה קצרה בין הסגל המנחה לבין כל אחד/ת מהיזמ/ית המשתתפים.
בין מפגש למפגש ממשיכים המשתתפים לעבוד על התוכניות העסקיות שלהם באופן עצמאי, כולל איסוף מידע, ניתוח, עיבוד, כתיבה ועוד.
 
במסגרת הסדנה תינתן התייחסות פרטנית למיזמים ולעסקים של המשתתפים, יוצגו דוגמאות מתוכניות עסקיות שונות וכן יינתנו למשתתפים פורמטים של תוכניות עסקיות ומודלים של תוכניות פיננסיות.
מיועדת ל
הסדנה מיועדת ל:
יזמים של עסקים, יזמי סטארט אפ, מנהלים, בעלי עסקים קיימים 
המעוניינים ללמוד ולהכין - תוכנית עסקית להקמת המיזם או לפיתוח העסק הקיים.
מנחה
מנחה
אביעד לוי היזם והמוביל העסקי של תרמיקס יזמות ותרמיקס משרדים. בעל ניסיון רב בליווי, הדרכה והנחייה של תהליכי יזמות, פיתוח עסקי ותוכניות עסקיות לסטארט אפים, יזמים וחברות. 
היקף
6 מפגשים שבועיים
3 שעות אקדמיות כל מפגש
סך הכל - 18 שעות אקדמיות

(ועוד זמן הנחייה אישית בכל מפגש)
היקף
הסדנה הקרובה
מתקיימת במרכז תרמיקס, מגדלי התאומים, ז'בוטינסקי 35, רמת גן.
בימי רביעי, שעות 17:00 עד 21:00. בתאריכים -     ועד וכולל    
יש לתאם ההשתתפות מראש ולשלוח בקשת הרשמה.
מפגש מקדים "תהליך התוכנית העסקית" (ללא תשלום וללא התחייבות) ייערך ביום           בשעה 18:00
מיקום. זמנים
הערות ותנאים נוספים
  • ניתן לקחת גם רק מפגש אחד או יותר, מתוך כלל מפגשי הסדנה (במידה ויתאפשר). 
  • קיום הסדנה מותנה במספר משתתפים מינימלי.
  • כמו כן הסדנה מוגבלת במספר משתתפים מירבי.
  • חוות הדעת וההנחייה שיינתנו ליזם/ית ולמיזם היא על פי הידע והניסיון האישי של המנחה, ועל סמך כלי ניתוח ותכנון שפיתחנו בתרמיקס ומבוססת על המידע שיינתן על ידי היזמ/ית.
  • חוות הדעת היא סובייקטיבית ואינה מחייבת את היזם/ית ו/או את תרמיקס.
  • למשתתפים, שייקחו את כל מפגשי הסדנה, ניתנת האפשרות לקבל משוב כתוב לתוכנית העסקית המלאה (איטרציה אחת, עד 20 עמודים, עד 300 מילים לדף), במידה ותוגש עד שבועיים מסיום הסדנה.
הערות נוספות
bottom of page