Wood Bridge Walking

תכננו והקימו את המיזם החדש, שלב אחר שלב, באופן עצמאי

הסתייעו בהסברים למונחים, בהדרכות ביצועיות והנחייה אישית 

התחילו בשלב - "יש לי רעיון"