מודל להיתכנות עסקית למיזם חדש  

לשימושכם "מודל תרמיקס" לבדיקת ושיפור ההיתכנות העסקית של מיזם חדש. המודל פותח בתוכנת אקסל על בסיס "מפת גנום העסק" של תרמיקס, ואינו תחליף לייעוץ עסקי אישי. השימוש במודל, כולל כל המשמעויות הנגזרות מכך, הוא באחריות היזמים בלבד. 
יש להגיע להיתכנות עסקית גבוהה למיזם - ציון מיזם כולל > 4.0 | רמת מהימנות > 2.0 | תשואה להון = רצויה - ואז לעבור לשלב הבא - מפת דרכים.
סיסמא
"תרמיקס"