top of page
  • תרמיקס

אסטרטגיית חדירה לשוק - Go To Market Strategy

כאשר אנו מקימים מיזם / עסק חדש, אחת המטרות העיקריות (אם לא העיקרית שבהן) היא - חדירה לשוק.


מאחר ואסטרטגיה מגדירה איך אנו מגיעים למטרה, בגדול, אזי אסטרטגיית חדירה לשוק מגדירה את איך אנו מתכוונים להיכנס לשוק מבחינה אסטרטגית.


אסטרטגיה מתייחסת למרכיבים המשמעותיים ביותר במיזם / עסק והם - המוצר, השוק, אופן הפעילות והכסף. לפיכך בהגדרה של אסטרטגיית חדירה לשוק אנו נצטרך לבחון איך אנו מתכוונים להיכנס לשוק, באחד או יותר מאספקטים אלה.


דוגמא - כניסה לשוק על ידי פנייה לשוק יעד

במיזם שעסק באיתור חבילות לינה בבתי מלון בצורה מאד ייחודית, המוזילה את המחירים בכ- 30%, נבחנו מספר אסטרטגיות אפשריות לחדירה לשוק. לבסוף הוחלט על כניסה לשוק על ידי פנייה לשוק יעד של תיירות הפנים האמריקאית. שוק זה גדול מספיק, פעיל באינטרנט דיו וצריך את השירות. אחרי שימוצה שוק זה ניתן יהיה להרחיב את הפעילות לשווקים / קהלים נוספים.


דוגמא - כניסה לשוק על ידי אופן פעילות מתאים

חברת אבטחת מידע ידועה נכנסה לשוק על ידי שיווק המוצרים דרך מפיצים ולא באופן עצמאי. מהלך זה אפשר לחברה להתמקד בפיתוח המוצר (חלק מנקודות החוזק שלה) ולהשאיר את השיווק (בין הנקודות החלשות יותר של החברה) בידי השותפים העסקיים - המפיצים - לפחות בתחילת הפעילות. בהמשך, החברה גדלה וצמחה והעבירה את השיווק יותר ויותר לידיים שלה.


דוגמא - כניסה לשוק עם מוצר ממוקד

אותו MVP שכולנו מכירים - המוצר ההתחלתי עם מיעוט פיצ'רים ויכולות, שאיתו אנו מבצעים את הצעדים הראשונים במיזם, הוא למעשה מרכיב חשוב באסטרטגית החדירה שלנו לשוק, אנו נכנסים לשוק עם מוצר נחות יותר כדי לצמצם זמן בפיתוח, להגיע מהר ככל הניתן לשוק ולקבל חשיפה, משתמשים ולקוחות. לאחר מכן, נוכל להשקיע משאבים נוספים בהמשך פיתוח המוצר לדרגות גבוהות יותר.


מהי אסטרטגית הכניסה שלכם לשוק?


bottom of page