top of page
  • תרמיקס

פעילות העסק

פעילות העסק כוללת - פיתוח, תפעול, שיווק וכספים

פיתוח - עד למוצר מוגמר אותו ניתן להפיק ולספק

תפעול - הפעילות השוטפת של העסק בה תשומות הופכות לתפוקות

שיווק - כל הפעילות של העסק אל מול הלקוחות והמשתמשים

כספים - כל המשמעות הכספית של הפעילות כולל מימון והכנסות

bottom of page