top of page
  • תרמיקס

גיוס הון ראשוני למיזם

מיזמים, עסקים וסטארט אפים בתחילת דרכם צריכים מימון כספי להקמה ולהרצה של העסק.

גיוס ההון הראשוני לפעילות מגיע לרוב מהיזמים עצמם ו/או מהסביבה הקרובה אליהם כמו משפחה, חברים וכד'. מקור מימון זה נקרא FFFF (קיצור של Family, Friends, funds and Fools)

לאחר עמידה באבני דרך שונות - בתחום השוק, המוצר והפעילות - מבוצע גיוס הון ממשקיעים פרטיים (מלאכים = אנג'לים) ולעיתים מקרנות הון סיכון המשקיעות בשלבים ראשוניים (Seed).

bottom of page