top of page
  • תרמיקס

הערכת פוטנציאל שוק

בכל תכנון והקמה של מיזם חדש אנו מנסים להעריך את פוטנציאל השוק הכללי וזאת כדי שנוכל, גם לפי הערכה זו, להעריך את פוטנציאל המכירות וההכנסות שלנו במיזם.


הערכת פוטנציאל שוק כללי שונה מענף לענף, מתחום לתחום ותלויה במודל העסקי של המיזם.


בעיקרון, מנסים להעריך כמה יחידות ניתן למכור לכל השוק באופן כללי, או כמה יחידות ניתן למכור לכל השוק בשנה עתידית מייצגת. הערכה זו מייצגת את פוטנציאל השוק הכללי.


מתוך פוטנציאל שוק כללי זה יוכל המיזם שלנו לקחת נתח מסוים.

השיטה של הערכת פוטנציאל המכירות של המיזם שלנו כנגזרת של פוטנציאל השוק הכללי נקראת "טופ דאון" - Top Down.


דוגמא 1 - מיזם שפיתח טכנולוגיה ייחודית של מציאות מדומה ופנה לשוק העולמי של מאמני טיסה (סימולטורים) תעופתיים צבאיים ואזרחיים, העריך את פוטנציאל השוק הכללי בכ- 2,000 מאמני טיסה צבאיים ובכ- 1,500 מאמני טיסה אזרחיים.


דוגמא 2 - מיזם בתחום תיירות טבע / תרבות / הרפתקאות (NCA) החליט לפנות לפלח של משפחות המטיילות באופן זה. לפיכך הוערך פוטנציאל השוק הכללי של המיזם בכ- 40 מיליון מטיילים בשנה. לפי החישוב - 250 מיליון מטיילי NCA בעולם כפול 16% (החלק של המשפחות מתוך כלל המטיילים).


bottom of page