top of page
  • תרמיקס

ניתוח SWOT

ניתוח SWOT הוא סיכום של ניתוח הסביבה העסקית והעסק, ובסיס להגדרת האסטרטגיה העסקית של העסק. (דוגמא לניתוח SWOT)


ראשי התיבות של SWOT

Strenghts - חוזקות של העסק ביחס למתחרים

Weaknesses - חולשות של העסק ביחס למתחרים

Opportunities - הזדמנויות בענף

Threats - איומים בענף


לאחר סיום ניתוח השוק והעסק מבצעים את ניתוח ה SWOT על ידי מיון המידע שנאסף ונותח לנקודות חוזקה וחולשה של העסק ביחס למתחרים, ולהזדמנויות ואיומים של כלל הענף.


לאחר ביצוע הניתוח ובניית טבלת ה SWOT, יש להגדיר את האסטרטגיה בה ינקוט העסק בהתייחס לכל אחת מהנקודות שהעלו בטבלה. איך נחזק את נקודת החולשה, איך נשמר את נקודת החוזקה, איך ננצל את ההזדמנות ואיך נערך לקראת האיום הצפוי.


הערה:

  • מיזמים וסטארט אפים, מאופיינים לרוב בהרבה נקודות חולשה ומעט נקודות חוזקה. נקודות החוזקה יתבססו לרוב על צוות עם יכולות גבוהות, מוצר חדשני ופטנט.
bottom of page