top of page
  • תרמיקס

תכנון אסטרטגי / מפת דרכים - מוצר

מרכיב המוצר בתכנון האסטרטגי כולל פעולות אופייניות על פי שלבי פיתוח המוצר ובמקביל להתקדמות המיזם:

שלב ראשון - אפיון המוצר. הגדרה ראשונית של המרכיבים והפעולות של המוצר.

שלב הבא - מוק אפ. יצירת דגם ויזואלי / הדמייה ללא הפונקציונליות של המוצר.

שלב הבא - גרסת "אלפא" (אב טיפוס). יצירת דגם ראשוני בסיסי של המוצר כולל פונקציונליות וויזואליות בסיסיות.

שלב הבא - גרסת "בטא". פיתוח מתקדם של המוצר, לאחר שיפור האב טיפוס. בשל לבדיקות אצל לקוחות.

שלב הבא - MVP - Minimum Viable Product. גרסת מוצר מלאה, אך עם מינימום ההכרחי של התכונות הנדרשות בשביל להשתמש במוצר. המטרה העיקרית לכך היא הגעה לשוק בעלות פיתוח נמוכה.

שלב הבא - גרסת השקה. מוצר המושק לשוק בגרסה מלאה ועובדת.

שלב הבא - גרסאות המשך. פיתוח של גרסאות נוספות משופרות של המוצר.


הערות:

  • יש להתאים לכל מיזם ולכל עסק את הפעילויות והשלבים שלו, שיכולים להיות שונים מהנ"ל.

Comentários


bottom of page