top of page
  • תמונת הסופר/תתרמיקס

גורמי מפתח להצלחה

גורמי מפתח להצלחה (Key Success Factors) הם אותם גורמים שצריכים להיות לכל עסק או מוצר הפונה לשוק, בכדי שיצליח לאורך זמן. ניתן לנתח את גורמי המפתח להצלחה לכאלה שמנקודת מבט של העסק ולכאלה שמנקודת מבט של המוצר.


גורמי המפתח להצלחה הם למעשה גורמי מינימום שצריכים להיות לכל עסק או מוצר שפונה לשוק. זאת להבדיל מיתרון תחרותי, שיאפיין עסק או מוצר ספציפיים, ולא יהיה קיים בעסקים ובמוצרים אחרים.


יש להבדיל בין חסמי הכניסה - שהם תנאי לכניסה ושיווק לשוק, ובין גורמי מפתח להצלחה - שהם תנאי לפעילות מוצלחת ושיווק לשוק לאורך זמן.


בדומה לחסמי כניסה, חשוב שיהיו ברשותנו גורמי המפתח להצלחה, הן מנקודת המבט של העסק והן מנקודת המבט של המוצר. נבצע זאת על ידי השגת המשאבים והיכולות ו / או המרכיבים והפעולות הנדרשים, על ידי - פיתוח עצמי, רכישה, שיתופי פעולה ובעוד דרכים שונות ויצירתיות.


גורמי מפתח להצלחה מנקודת המבט של העסק

משאבים ויכולות שצריכים להיות לכל עסק שרוצה להצליח ולשווק לשוק לאורך זמן.

למשל - בתחום של רשתות אופנה בישראל, אחד מגורמי המפתח להצלחה ברמת העסק, זה קיום של פרזנטור/ית מוכרים, המהווים את "הפנים של העסק" אל מול קהל הלקוחות.


גורמי מפתח להצלחה מנקודת המבט של המוצר

מרכיבים ופעולות שצריכים להיות לכל מוצר שרוצה להצליח בפנייה לשוק, לאורך זמן.

למשל - בתחום של שירותי הנהלת חשבונות בענן, חלק מגורמי המפתח להצלחת המוצר הם - יכולת לעבוד מהטלפון הנייד במקביל לעבודה מהמחשב, קיום של מודול של סליקת כרטיסי אשראי ועוד.

Comments


bottom of page