מחשבון לבחינת רעיון למיזם חדש  

לפניכם מחשבון להגדרה והערכה עסקית ראשונית של הרעיון למיזם החדש. המחשבון נבנה על סמך "מפת גנום העסק" של תרמיקס, ואינו תחליף לייעוץ עסקי אישי. השימוש במחשבון, כולל כל המשמעויות הנגזרות מכך, הוא באחריות היזמים בלבד. 
תוצאות רצויות
  • הגדרות ראשוניות של אבני הבניין (שוק, מוצר, פעילות וכסף)
  • ציון מיזם כללי > 4.0
  • רמת מהימנות > 1.0
 
לאחר הגעה לתוצאות הרצויות ניתן לעבור לשלב הבא - היתכנות עסקית
ניתוח התוצאות
מוזמנים להתייעץ איתנו לגבי המשמעות של התוצאות שקיבלתם. שלחו לנו - 1. ציון כולל; 2. ציון מהימנות; 3. ציון של כל אחד מהסעיפים - שוק, מוצר, פעילות וכסף. שלחו במייל כאן