top of page

פרסום ברשת תרמיקס

הפרסום האפקטיבי ביותר לפונים לקהל של יזמים, הנמצאים בתהליך יזמות. היזמים המשתמשים באתר תרמיקס נעזרים בו לביצוע בדיקת התכנות, תכנון עסקי והקמת המיזם, ותוך כך נחשפים ליועצים וספקים מקצועיים.
כרטיס בסיסי
כרטיס אמצע
כרטיס עליון
פירוט
+
+
+
-
-
-
11 ומטה
רבעון קלנדרי
חינם
+
+
+
חלקית
+
-
5  עד  10
רבעון קלנדרי
30 שח + מעמ
+
+
+
+
+
+
1  עד  4
רבעון קלנדרי
100 שח + מעמ
שם ותיאור
תמונת לוגו
קישור לאתר
כיתוב מודגש
פסקת תיאור
מספר טלפון
מיקום בקטגורייה
תוקף
מחיר לחודש
bottom of page