top of page
  • תרמיקס

האם נכון לומר "כתיבת תוכנית עסקית"?

פעמים רבות אנו שומעים את המונח "כתיבת תוכנית עסקית" בהקשר של חיפוש מידע בתחום, חיפוש אחר יועצים בתחום ואפילו קורסים וסדנאות בתחום תוכניות עסקיות.


חשוב לזכור שתוכנית עסקית - אותו מסמך ניהולי שמראה איך ייראה העסק בעתיד ואיך נגיע לכך - היא תוצר של תהליך שיטתי מלא שבסיומו אנו מפיקים את המסמך.


התהליך כולל - הגדרת הרעיון והחזון העסקי > ניתוח הענף והשוק > השלמת התכנון האסטרטגי > תכנון פונקציונלי > תכנון ותוכנית פיננסית > כתיבת התוכנית העסקית ועריכתה.


לפיכך, כאשר אנו אומרים "כתיבת תוכנית עסקית" הכוונה היא רק לשלב האחרון בתהליך השלם של תוכנית עסקית. השלב בו אנו לוקחים את כל החומרים הגולמיים שנצברו, מארגנים ומסדרים אותם בצורה שתהיה נוחה לתקשור לצד שלישי כלשהו - משקיעים, קרנות, בנקים, שותפים אסטרטגיים פוטנציאליים, הנהלה, דירקטוריון החברה ועוד.


וכאשר אנו רוצים להתייחס לתהליך מלא של תוכנית עסקית, כולל כל שלבי הניתוח והתכנון, אז נכון לומר "הכנת תוכנית עסקית" או "תהליך התוכנית העסקית".


בהצלחה.


bottom of page