top of page
  • תרמיקס

פוטנציאל השוק, המכירות וההכנסות של המיזם

פוטנציאל השוק מתייחס לכמה מכירות (ביחידות) יוכלו להתבצע באופן כללי בשוק.

פוטנציאל מכירות המיזם מתייחס לכמה מכירות (ביחידות) יוכלו להתבצע על ידי המיזם שלנו.

פוטנציאל הכנסות המיזם מתייחס לכמה הכנסות (בכסף) יוכלו להתבצע על ידי המיזם שלנו.


כמה הערות הבהרה:

  • תקופת הזמן שבה מעריכים את הפוטנציאלים הנ"ל יכולה להשתנות בענפים שונים ובמיזמים שונים.

  • פוטנציאל השוק > פוטנציאל מכירות המיזם (יש להעריך כמה נתח ייקח המיזם מסך השוק)

  • פוטנציאל השוק = פוטנציאל מכירות המיזם - בזמן שעדיין אין מתחרים ישירים.

  • פוטנציאל הכנסות המיזם = פוטנציאל מכירות המיזם כפול מחיר ליחידת מוצר.


מן הסתם, ככל שפוטנציאל המכירות וההכנסות גדול יותר, ההתכנות העסקית גדלה. עם זאת, ישנה חשיבות גדולה לכיוון הכללי ולמטרות של היזמים מהמיזם.


יזמים המעוניינים להקים מיזם סטארט אפ משמעותי, שיפנה לשוק גדול, ולצורך כך יצטרך לגייס מימון מגורמים חיצוניים, כולל מקרנות הון סיכון, יהיו חייבים להראות פוטנציאל שוק, פוטנציאל מכירות ופוטנציאל הכנסות גבוהים (חוק אצבע של פוטנציאל שוק של מעל 1 מיליארד דולר) . זאת מאחר וקרנות ההון סיכון לרוב ייכנסו רק לסטארט אפים בעלי סיכוי להחזר השקעה בת מיליוני דולרים. הם יוכלו לקבל סיכוי להחזר השקעה כזה רק אם פוטנציאל השוק יהיה גבוה.


מצד שני, יזמים המקימים מיזם קטן יותר, עם גיוסי מימון צנועים יותר (אולי רק ממשקיעים פרטיים), בהחלט יכולים להסתפק בפוטנציאל שוק ומכירות קטן יותר.

תיוגים:

bottom of page