top of page
  • תרמיקס

משאבים ויכולות אסטרטגיים של העסק

לכל עסק ישנם משאבים אסטרטגיים = אמצעים להפעיל את העסק.

משאבים אלה מקנים לעסק יכולות אסטרטגיות = פעולות שהעסק יכול לבצע - בפיתוח, תפעול ושיווק.


דוגמאות למשאבים ויכולות:

משאבים - מכונות, טכנולוגיה, פטנטים, אנשים עם ידע וניסיון בתחום, הסכם זיכיון או הסכם הפצה ועוד.

יכולות - יכולת לפתח מוצרים ייחודיים, יכולת להפעיל שירותים ביעילות רבה, יכולת לשווק מוצרים לשוק בבלעדיות, ועוד.


במידה ולעסק או למיזם ישנם משאבים ייחודיים, אותם הוא משכיל לנצל ולארגן היטב, הוא יוכל על ידי כך לקבל יכולות ייחודיות, שיותר קשה להעתיק ולחקות, ועל ידי כך לפתח, להפעיל ולשווק מוצרים ושירותים לשוק, עם יתרון על פני מתחרים.


למשל:

סטארט אפ חדש אותו הובילו שני יזמים, האחד עם ידע טכנולוגי ולשני ניסיון, ידע וקשרים בשוק ה- B הספציפי אליו הם תכננו לפנות. הידע הטכנולוגי בנוסף לניסיון, ידע וקשרים לשוק, הם אותם משאבים אסטרטגיים שהקנו למיזם את היכולות לפתח פתרון טכנולוגי מעולה ולספק אותו לשוק, וביתרון על פני מתחרים אחרים.

bottom of page