top of page
  • תמונת הסופר/תתרמיקס

מיקום העסק בשרשרת הערך בענף / תחום

שרשרת הערך של הענף/התחום מתארת את השלבים העוקבים בהם פועלים העסקים בענף/בתחום.


לכל ענף/תחום ניתן לתאר שרשרת ערך המתאימה לו.


לדוגמא:

בענף המזון -

מגדלים > מעבדים > יצרנים > סיטונאים > קמעונאים > לקוחות.

בתחום האפליקציות -

טכנולוגיה > פלטפורמה > אפליקציה > משתמשים.

bottom of page