top of page
  • תמונת הסופר/תתרמיקס

חסמי כניסה

חסמי הכניסה הם אותם גורמים, איתם צריך להתמודד כאשר רוצים לשווק לשוק. ניתן לנתח את חסמי הכניסה לכאלה שמנקודת מבט של העסק ולכאלה שמנקודת מבט של המוצר.


חסמי הכניסה יכולים להיות גבוהים, בינוניים או נמוכים להתמודדות. ככל שחסמי הכניסה גבוהים יותר וקשה יותר להתמודד איתם, כך תהיה הפנייה לשוק אטרקטיבית יותר. זאת מהסיבה הפשוטה שפחות מתחרים ופחות מוצרים יוכלו להתמודד ולעמוד בחסמים. מן הסתם חשוב שאנו נוכל להתמודד עם חסמי הכניסה, הן מנקודת המבט של העסק והן מנקודת המבט של המוצר. נבצע זאת על ידי השגת המשאבים והיכולות ו / או המרכיבים והפעולות הנדרשים. את אלה ניתן להשיג על ידי פיתוח עצמי, על ידי רכישה בכסף, על ידי שיתופי פעולה ובעוד דרכים שונות ויצירתיות.


חסמי כניסה מנקודת המבט של העסק

משאבים ויכולות שצריכים להיות לכל עסק שרוצה להיכנס לענף ולשווק לשוק.

למשל - ענף התקשורת הסלולארית בישראל הוא בעל חסמי כניסה גבוהים הכוללים אישור של משרד התקשורת, הקצאת תדרים, קיום של תשתית טכנולוגית ועוד. זאת לעומת ענף קידום אתרים באינטרנט שהוא בעל חסמי כניסה נמוכים יחסית ואינו מצריך אישורים או התניות מיוחדים לכל מי שרוצה להיכנס ולפעול בו.חסמי כניסה מנקודת מבט של המוצר

מרכיבים ופעולות שצריכים להיות לכל מוצר שמופנה לשוק.

למשל - בכדי לשווק תרופה לשוק האמריקאי יש צורך באישור של מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA).

bottom of page