• תרמיקס

חסמי הכניסה לענף

חסמי הכניסה לענף הם אותם משאבים ויכולות שצריך להיות לכל עסק שרוצה להיכנס לענף ולשווק לשוק.


חסמי הכניסה יכולים להיות גבוהים / בינוניים / נמוכים. ענף אטרקטיבי יותר הוא ענף בעלי חסמי כניסה גבוהים, שיוצרים קושי למתחרים חדשים להיכנס אליו.


למשל - ענף התקשורת הסלולארית בישראל הוא בעל חסמי כניסה גבוהים הכוללים אישור של משרד התקשורת, הקצאת תדרים, קיום של תשתית טכנולוגית ועוד. זאת לעומת ענף קידום אתרים שהוא בעל חסמי כניסה נמוכים יחסית ואינו מצריך אישורים או התניות מיוחדים לכל מי שרוצה להיכנס ולפעול בו.