top of page
  • תרמיקס

עסקים מתחרים - לעומת - מוצרים מתחרים

מה ההבדל ביניהם?


עסקים מתחרים אלה אותם עסקים עם הגדרת עסק הדומה לעסק שלנו, אשר פונים לאותו שוק לקוחות שלנו. לרוב נקראים מתחרים ישירים. מבוססים על אבן הבניין - פעילות העסק.


מוצרים מתחרים הם פתרונות שונים לאותו צורך של שוק הלקוחות שלנו. נקראים גם תחליפים ובהרבה מקרים מסופקים על ידי מתחרים עקיפים. מבוססים על אבן הבניין - מוצר.דוגמא יפה הממחישה את ההבדל בין עסקים מתחרים למוצרים מתחרים ניתן לראות בעולם התחבורה העירונית. להלן:

לקהל (שוק) של תושבי העיר תל אביב, למשל, יש צורך בהתניידות ממקום למקום בעיר. לצורך הזה של השוק ניתן לראות שלל פתרונות הכוללים שימוש ברכב פרטי, שימוש באוטובוס, מוניות, רכיבה על אופניים, שימוש באופניים חשמליים ולאחרונה הפתרון החדש יחסית של קורקינטים חשמליים להשכרה לפי שימוש. פתרונות אלה הם מוצרים מתחרים.


בתוך הקטגוריה של "קורקינטים חשמליים להשכרה" ניתן לראות מספר חברות כגון "ליים", "ווינד", "בירד" ועוד. חברות אלו הן מתחרות ישירות המציעות פתרון דומה לאותו שוק.


וליזמים שבינינו המקימים סטארט אפים המבוססים על מוצרים חדשניים

לרוב בתחילת הפעילות לא יהיו לנו מתחרים ישירים מאחר ואנו מציעים מוצר חדשני. יהיו לנו מתחרים עקיפים המציעים פתרונות אחרים לאותו צורך של אותו שוק. המשימה שלנו תהיה להוכיח שהפתרון החדשני שלנו אכן טוב יותר מפתרונות אחרים של המתחרים העקיפים. ובתקווה תוך מספר שנים יקומו לנו מתחרים ישירים שיציעו מוצר דומה לשלנו, ועד אז נוכל לצבור משאבים ויכולות שייתנו לנו יתרונות תחרותיים על אותם מתחרים ישירים...


bottom of page