top of page
  • תרמיקס

מאפיין של תהליך היזמות

כל תהליך יזמות מורכב מתכנון המיזם (יכול להיות רק תכנון אסטרטגי עקרוני או תכנון מעמיק ותוכנית עסקית) ולאחריו יישום וביצוע של התכנון.


בהקמת עסק מסורתי "לואו טקי" לרוב יסתיים תהליך היזמות בשלב אחד של תכנון ולאחריו היישום והקמת העסק. לאחר מכן העסק קם ופועל.


בהקמת מיזם טכנולוגי או סטארט אפ לרוב תהליך היזמות ינוע בין תכנון לבין יישום וביצוע במספר שלבים עד לעסק קיים ופעיל. זאת בהקבלה לשלבי ההתפתחות של המיזם במוצר, בשוק, בפעילות ובגיוסי ההון.

תיוגים:

bottom of page