top of page
  • תרמיקס

פילוח חכם של השוק

פילוח שוק (Market Segmentation) הוא חלוקה של השוק לקבוצות הומוגניות, על פי קריטריונים שונים כגון - גיל, מגדר, אופי פעילות, מצב סוציואקונומי, גיאוגרפיה ועוד.


לאחר שפילחנו את השוק אנו בוחרים בפלח שוק אחד, או יותר, אליו אנו נפנה.


פילוח השוק עוזר לנו למקד את מאמצי השיווק והופך אותם לאפקטיביים ויעילים.


חלק מה"חוכמה" היא:

  1. לפלח את השוק בצורה חכמה (בשונה ממה שהמתחרים האחרים מפלחים את השוק)

  2. לזהות פלח שוק חדש שלא נראה על ידי המתחרים (בשאיפה פלח זה יהיה גם מאד צומח)


דוגמא לפילוח שוק חכם אפשר לראות במהלך שביצעו גינדי לאחר שזכו בקרקע האטרקטיבית במתחם שרונה בתל אביב כאשר התמודדו מול חברות יזמיות אחרות ומול קבוצות רכישה. לשיווק מודם של הדירות בפרויקט פנו "גינדי" לפלח שוק מאד מעניין וחכם - חברי קבוצות הרכישה שהתמודדו מולם.


דוגמא לזיהוי של פלח שוק חדש עם צורך יחסית חדש הוא של חברת הסטארט אפ פיקסקאוט שזיהתה את הצורך בשמירה על זכויות יוצרים של - בעלים של תמונות למיניהן המפרסמים אותן ברשת האינטרנט.


דוגמא חוזרת של "פספוס" של פלח שוק מאד מעניין ואטרקטיבי, בקרב עסקים קיימים המעוניינים להתפתח, היא פלח השוק של, כמובן... הלקוחות הקיימים של העסק! (הכי קשה לנו לראות מתחת לאף שלנו)bottom of page