top of page
  • תרמיקס

תכנון אסטרטגי / מפת דרכים - יצירת כסף

מרכיב הכסף בתכנון האסטרטגי נחלק ל:

  1. גיוס כסף / הון עצמי למימון פיתוח המוצר והעסק בשלבים המוקדמים של המיזם

  2. "יצירת" כסף של המיזם על ידי פעילות שיווק ומכירה (מודל עסקי)

"יצירת" כסף על ידי המיזם היא פעילות עסקית רגילה לכל עסק באשר הוא. סטארט אפים ומיזמים של מוצרים חדשניים לרוב מתחילים את פעילותם בפיתוח המוצר והעסק ולשם כך מגייסים כספים והון. רק אחר כך, בשלבים יותר מאוחרים, הם מתחילים לייצר כסף בעצמם, כמו עסק "רגיל".


להלן שלבים אופייניים בפעילות יצירת הכסף של מיזמי סטארט אפ ומיזמים של מוצרים חדשניים:

שלב ראשון - הכנסות ראשוניות. התחלת מכירות של המוצרים או השירותים בתמורה לכסף, על פי המודל העסקי של המיזם. יגיעו אחרי פיתוח המוצר והשקתו בקרב הלקוחות.

שלב הבא - הכנסות שוטפות. מכירות המוצרים ושירותים באופן שוטף.

שלב הבא - הגעה לרווחיות. בדרך כלל רק לאחר פרק זמן של מכירות והכנסות שוטפות מגיע המיזם לרווחיות (עובר את נקודת האיזון), בעקבות גידול בפעילות ויצירת יתרון לגודל ובמקביל לכך ירידה בעקומת הלמידה.

שלב הבא - החזר השקעה ותשואה להון. רווחי המיזם מפעילות יצירת כסף השוטפת, צריכים לאחר פרק זמן לכסות את ההשקעות ויותר מכך, ולייצר תשואה להון שהושקע.

Comments


bottom of page