top of page
  • תרמיקס

תכנון אסטרטגי / מפת דרכים - שוק

מרכיב השוק בתכנון האסטרטגי כולל מספר פעולות אופייניות על פי שלבי התקדמות המיזם:

שלב ראשון - מחקר שוק. ביצוע של מחקר שוק בקרב הלקוחות שיכול לכלול מחקר שוק ראשוני (על בסיס קשר ישיר עם הלקוחות) ו / או מחקר שוק משני (ללא קשר ישיר עם הלקוחות).

שלב הבא - הצהרת כוונות. קבלת הצהרה על התעניינות עקרונית במוצר שנספק מצד הלקוחות הפוטנציאליים. במקרים שבהם הלקוחות הם ארגונים או חברות גדולים ניתן לבקש ולקבל "מכתב כוונות לרכישת המוצר" Letter Of Intent (LOI) שמחזק את המיזם בצד השוק.

שלב הבא - פנייה ל"חדשניים".

אנו נפנה ללקוחות המסווגים כ"חדשניים" על פי מודל אימוץ החידושים של רוג'רס. (עברית / אנגלית) אותם 2.5% בודדים מקהל היעד של המיזם שמוכנים לנסות ולרכוש את המוצר.

שלב הבא - פנייה ל"מאמצים מקדימים" (על פי מודל רוג'רס) אותם 13.5% מובילי דעה שירצו לרכוש את המוצר.

שלב הבא - פנייה ל"רוב המקדים" (על פי מודל רוג'רס) המהווה נתח יחסית גדול, של 34% מקהל היעד, שירצה לרכוש את המוצר.

שלב הבא - פנייה ל"רוב המאחר" (על פי מודל רוג'רס) שגם מהווים נתח יחסית גדול של 34% מקהל היעד.

שלב הבא - פנייה ל"משתהים" (על פי מודל רוג'רס) המהווים 16% מקהל היעד, האחרונים שירצו לרכוש ולהשתמש במוצר.

שלב הבא - פנייה לקהל יעד נוסף או אחר (רחב יותר?), לאחר שמיצינו את הפנייה לקהל היעד הראשוני שהגדרנו למיזם.


הערות:

  • כמובן שלכל מיזם וכל עסק יכולים להיות שלבים שונים ופעילויות שונות, שלא בהכרח לפי המודל הנ"ל.

  • במיזמים שמצריכים זאת, ניתן לחלק את השוק בתכנון האסטרטגי ל- לקוחות ול- משתמשים, ולהגדיר לכל אחד מהם שלבים ופעילויות בנפרד.

Comments


bottom of page