top of page
  • תרמיקס

תכנון אסטרטגי / מפת דרכים - גיוס כסף

מרכיב הכסף בתכנון האסטרטגי נחלק ל:

  1. גיוס כסף / הון עצמי למימון פיתוח המוצר והעסק בשלבים המוקדמים של המיזם

  2. "יצירת" כסף של המיזם על ידי פעילות שיווק ומכירה (מודל עסקי)

גיוס הכסף והון עצמי של המיזם לאורך השלבים המוקדמים שלו כולל אבני דרך אופייניות, להלן:

שלב ראשון - הון היזמים. היזמים המייסדים של המיזם משקיעים את זמנם ואת כספם הזמין בתחילת הפעילות.

שלב הבא - FFFF. קיצור של Family, Friends, Funds & Fools. שלב פרה-סיד. הון שמגוייס ממשפחה, חברים, קרנות וחסכונות עצמיים של היזמים ומשקיעים "הדיוטות" לא מקצועיים. ההשקעות בשלב הזה הן עד כ- 50,000 דולר ומתבצעות על סמך הכרות אישית יותר מאשר בחינה מקצועית.

שלב הבא - משקיעים פרטיים (מלאכים / Angel Investors). שלב הסיד. פרטיים בעלי הון עם או בלי רקע ספציפי בתחום המיזם, שמשקיעים בד"כ מספר מאות אלפי דולרים מתוך מטרה לעזור בפיתוחו וליהנות בהמשך מעלייה בשוויו.

שלב הבא - חממות טכנולוגיות / פרטיות (יכול להגיע במקביל או לפני משקיעים פרטיים). גופים עסקיים המספקים תשתית אדמיניסטרטיבית, שיווקית וכן מימון של המיזמים בשלב התחלתי בסכומים של מספר מאות אלפי דולרים. זאת בתמורה לאחוזי בעלות במיזם.

שלב הבא - גיוס ראשון מקרנות הון סיכון - VC Round A. סיבוב גיוס הון ראשון מקרנות הון סיכון. בד"כ מדובר על גיוס הון של כמה מיליוני דולרים בשלב הזה.

שלב הבא - גיוסים נוספים מקרנות הון סיכון והשקעה - VC Round B , C . סיבובי גיוס הון נוספים למיזם בסכומים של עשרות מיליוני דולרים.

שלב הבא - הנפקה ראשונה לציבור - IPO - Initial Public Offering . הנפקת המניות הראשונה של החברה לציבור.

Comments


bottom of page