top of page
  • תרמיקס

איך לשפר מאד את המצגת - בקלות

אחת מהבעיות שאנו נתקלים פעם אחר פעם במצגות למשקיעים ובמצגות בכלל היא - עודף מלל במצגת. לפעמים יכול שקף להיראות ממש כמו מסמך כתוב, רק שמוצג בפרזנטציה. עודף המלל מוביל למעשה לעומס מידע על המשקיעים הצופים בפרזנטציה, דבר שעלול להוביל לחוסר הבנה שלהם את המיזם ומן הסתם לא ירצו להתקדם הלאה לבדיקה ולהשקעה.

דוגמא לשקף עמוס מאד ומידי...

עומס מידע נגרם לא רק מעודף מלל במצגת, אלא יכול להיגרם גם מעודף של תמונות בשקפים ומעודף של גרפים יפים וצבעוניים...

דוגמא נוספת לשקף עמוס - הפעם מבחינה גרפית

הנה מספר פתרונות קצרים ומהירים למניעת עודף מידע במצגת:

  • להוריד 80% מהמלל שבמצגת (להישאר רק עם 20%...).

  • להציג תמונה אחת בכל שקף.

  • להגדיר מסר עיקרי אחד (!) לכל שקף במצגת.

  • לפרט בכל נושא עד - 3 נקודות (ולא "רשימת מכולת").


בהצלחה


Comentarios


bottom of page