תוכנית עסקית - כלים ומודלים

השתמשו בסט הכלים שאספנו, ריכזנו ופיתחנו בתרמיקס בכדי להכין את התוכנית העסקית שתעמיק ותבסס את ההיתכנות העסקית והתכנון העסקי למיזם (מפת דרכים).
לאחר שהכנתם תוכנית עסקית רחבה, עקבית, מהימנה ויישומית, אפשר לעבור לשלב גיוס ההון הראשוני.